Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. realizuje obecnie następujące projekty badawczo - rozwojowe:

TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie i wdrożenie lekkich preimpregnatów włóknistych o osnowie polimerowej wraz z prototypową linią technologiczną do ich wytwarzania stosowanych do produkcji kompozytów o wysokich walorach użytkowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Programu sektorowego „INNOTEXTILE” - Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 - 30.09.2019

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TYTUŁ PROJEKTU:
Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych.

Projekt realizuje konsorcjum w składzie:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" (lider konsorcjum)
Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.
Fundacja Uniwersytetu im Adama Mickiewicza
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa pn."Przyszłościowe technologie dla obronności - Konkurs Młodych Naukowców" - Konkurs nr 1/P/2016 "Młodzi Naukowcy 2016"
Umowa nr DOB-1P/02/19/2016

Okres realizacji projektu: 15.12.2016 - 14.12.2019