Badania materiałów kompozytowych

          

Laboratorium posiada stanowisko do badań materiałów kompozytowych w skład którego wchodzą:

  • serwohydrauliczną ramę badawczą MTS 809, do przeprowadzania badań w złożonym stanie naprężeń (badania osiowo-skrętne) – siła 100kN, moment obrotowy 1100 Nm
  • komora temperaturowa: od -129ºC do 315ºC,
  • ekstensometry,
  • czujnik przemieszczenia,
  • uniwersalna maszynę badawczą MTS Criterion C45, do przeprowadzania prób statycznych,
  • oprogramowanie MTS MultiPurpose TestWare.

Laboratorium wykonuje badania tworzyw sztucznych, elastomerów, drewna, włóknin, metali i kompozytów zgodnie z obowiązującymi normami bądź wymaganiami klienta.
Oferta laboratorium obejmuje miedzy innymi testy na ściskanie, zginanie, rozciąganie, oddzielanie, oddzieranie, ścinanie, badania zmęczeniowe oraz pomiary modułów.
W trakcie wykonywania próby badane obiekty mogą być monitorowane metodą emisji akustycznej przy użyciu urządzenia AMSY -6. (diagnostyka mikropęknięć i defektów struktury podczas obciążania metodą emisji akustycznej) lub za pomocą szybkiej kamery.