Informacja z dnia 4 kwietnia 2017 roku o rozpoczęciu dialogu technicznego - nr postępowania: ŚCNTPL-DT-01/2017

Niniejszym informujemy, że Śląskie Centrum Naukowo– Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. rozpoczęło dialog techniczny, który ma pozwolić Zapraszającemu dookreślić:

  • opis przedmiotu zamówienia, którym będzie usługa polegająca na opracowaniu szczegółowej koncepcji, pełnej dokumentacji technologicznej i rozruchowej oraz dostawa maszyn i urządzeń stanowiących prototypową linię technologiczną do wytwarzania lekkich preimpregnatów włóknistych na bazie żywic termoutwardzalnych i rowingu, a także montaż i uruchomienie tejże linii technologicznej w siedzibie Zapraszającego,
  • specyfikację istotnych warunków zamówienia,
  • warunki umowy,
  • oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia.

Do pobrania:

Informacja z dnia 4 kwietnia 2017 roku o wszczęciu prowadzenia dialogu technicznego

Ogłoszenie z dnia 4 kwietnia 2017 roku o rozpoczęciu dialogu technicznego i warunki jego prowadzenia

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (32) 779 60 00 fax +48 (32) 779 60 99.