Konsultacje rynkowe SCNTPL-Z-1-1-2021

Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, działając na podstawie art. 7.1 pkt 4) Regulaminu udzielania zamówień zaprasza Państwa do konsultacji rynkowych w przedmiocie udzielenia następującego zamówienia:

Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie ultradźwiękowego systemu badawczego służącego do prowadzenia badań nieniszczących struktur lotniczych w technice c-scan.

 

Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. with its registered office in Czechowice - Dziedzice, acting pursuant to Article 7.1 (4) of the Regulations on the award of contracts invites you to market consultations regarding the award of the following order:

Delivery, assembly, installation and commissioning of an ultrasonic testing system for non-destructive testing of aerospace structures using the c-scan technique.

 

Do pobrania / Download:

Zaproszenie do konsultacji - Invitation to consultation