Kontakt

 

ADRES:

Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.
ul. Nad Białką 25
43-502 Czechowice-Dziedzice
www.scntpl.pl

NIP: 652-169-96-26 KRS: 0000325477  REGON: 241129997
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 19.803.990 zł – w całości opłacony

 

TELEFONY KONTAKTOWE:

Sekretariat
tel.: 32 779 60 00
faks: 32 779 60 99
e-mail: biuro@scntpl.pl

 

Zakład Struktur Kompozytowych
mgr inż. Tomasz Adadyński
tel.: 32 779 60 11
e-mail: t.adadynski@scntpl.pl

mgr inż. Michał Kokot
tel.: 32 779 60 10
e-mail: m.kokot@scntpl.pl

 

Laboratorium Badań Materiałów
dr inż. Aleksandra Bogdan-Włodek
tel.: 32 779 60 15
e-mail: a.bogdan-wlodek@scntpl.pl

mgr inż. Piotr Nowosiadło
tel.: 32 779 60 14
e-mail: p.nowosiadlo@scntpl.pl

 

 

 

kod zabezpieczający
* Pole wymagane