LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW

Laboratorium badań materiałów jest innowacyjną jednostką badawczo-rozwojową działającą w ramach infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo- Technologicznego Przemysłu Lotniczego od 01.03.2012 roku.

Badania prowadzone są zgodnie z wymaganiami norm, obowiązującymi procedurami badawczymi, bądź zgodnie z wymaganiami klienta.

Laboratorium prowadzi prace o charakterze naukowo-badawczym oraz usługowym w następujących obszarach:

  • badań wytrzymałościowych (statycznych i dynamicznych),
  • badań rezonansowych,
  • badań wibracyjnych,
  • badań środowiskowych,
  • badań nieniszczących.

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025     i zatrudnia wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia do realizacji wykonywanych prac.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań wibracyjnych
(sygnał sinus i random).

Zakres akredytacji laboratorium badawczego jest dostępny tutaj.

 

                                        

Kontakt:

Laboratorium Badań Materiałów

Dyrektor
dr inż. Aleksandra Bogdan-Włodek
tel. 32 779 60 15
e-mail: a.bogdan-wlodek@scntpl.pl

Specjalista ds. badań wytrzymałościowych
mgr inż. Rafał Pawłowski
tel. 32 779 60 14
e-mail: r.pawlowski@scntpl.pl

 

REFERENCJE:

Referencje
EMT-SYSTEMS Sp. z o .o.
ZASŁAW TSS Sp. z o. o. Sp. km.
Izostal S.A.
Szagru Sp. z o. o.