LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW

Laboratorium badań materiałów jest innowacyjną jednostką badawczo-rozwojową działającą w ramach infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo- Technologicznego Przemysłu Lotniczego od 01.03.2012 roku.

Badania prowadzone są zgodnie z wymaganiami norm, obowiązującymi procedurami badawczymi, bądź zgodnie z wymaganiami klienta.

Laboratorium prowadzi prace o charakterze naukowo-badawczym oraz usługowym w następujących obszarach:

  • badań wytrzymałościowych (statycznych i dynamicznych),
  • badań rezonansowych,
  • badań wibracyjnych,
  • badań środowiskowych,
  • badań nieniszczących.

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025     i zatrudnia wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia do realizacji wykonywanych prac.

 

                                        

Kontakt:

Laboratorium Badań Materiałów
tel. 32 779 60 00
e-mail: biuro@scntpl.pl