O nas

Geneza

XXI wiek to czas rozwoju i wdrażania nowych technologii, które jeszcze do niedawna były tylko marzeniami wielu inżynierów na całym świecie. Nowoczesne technologie wdrażane są zarówno w procesach produkcyjnych jak w procesach badawczych.

Odpowiedzią na konieczność wdrażania nowych technologii w zakresie inżynierii materiałowej jest Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego będące jednym z najnowocześniejszych w Europie ośrodków wytwarzania struktur kompozytowych w technologii autoklawowej wraz z laboratorium badawczym. Uruchomione w 2012 roku Centrum ukierunkowane jest na świadczenie usług dla przemysłu lotniczego, co powoduje konieczność stosowania bardzo wysokich standardów we wszystkich obszarach działalności. Naszą ideą jest również to, aby technologie stosowane w lotnictwie wdrażać także w innych dziedzinach, takich jak w przemysł jachtowy, motoryzacja, kolejnictwo oraz energetyka wiatrowa - wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie lekkich i wytrzymałych materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikowi.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z Gliwic pozostającej głównym udziałowcem Centrum, a także w wyniku finansowego wsparcia Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

Infrastruktura

Głównym elementem uruchamianego Centrum jest zakład konstrukcji kompozytowych, w którym wykonywane są elementy kompozytowe z zastosowaniem preimpregnowanych tkanin utwardzanych w technologii autoklawowej, a wytworzone elementy mogą być obrabiane z największą precyzją dzięki wykorzystaniu 5-osiowego centrum frezarskiego o dużej przestrzeni roboczej.

Z kolei w laboratorium prób statycznych będącym częścią składową Centrum możliwe jest prowadzenie wszelkiego rodzaju badań wytrzymałościowych i nieniszczących z zastosowaniem najnowocześniejszych urządzeń badawczo – pomiarowych.

Polityka jakości

Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. dzięki określonej misji oraz wynikających z niej celów polityki Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2015 gwarantuje najwyższy poziom oferowanych usług i wyrobów.
Zdobywamy uznanie Klientów stosując nowoczesne technologie oraz techniki badawcze zapewniające realizację zleceń zgodnie z obowiązującymi standardami w warunkach przyjaznych dla środowiska.

Cele Polityki Jakości realizujemy poprzez:

 • poznawanie i realizację potrzeb, a także oczekiwań Naszych Klientów,
 • rzetelne, kompetentne i komplementarne wykonywanie zamówień,
 • ciągłe usprawnianie obsługi Klientów,
 • badanie stopnia zadowolenia Klienta,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, procesów wytwórczych i realizacji usług,
 • nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz motywowanie personelu do realizacji działań projakościowych,
 • zapewnianie organizacji niezbędnych środków technicznych i ekonomicznych,
 • zaopatrywanie się u dostawców gwarantujących zachowanie uzgodnionych wymogów jakościowych i terminowych,
 • efektywny rozwój dotychczasowych kierunków działalności,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i normatywnych,
 • dbałość o infrastrukturę,
 • uwzględnianie zasad ochrony środowiska,
 • promowanie podejścia procesowego i podejścia opartego na analizie ryzyka i szans.

Zarząd ŚCNTPL jest odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Jakości i deklaruje, że dołoży wszelkich starań w dążeniu do osiągnięcia wynikających z niej celów oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2015.