Perspektywy rozwoju obszaru technologicznego. Technologie lotnicze i przemysł kosmiczny w województwie śląskim (2019)

Data opracowania dokumentu: 2019 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Wykonawca: Business@Witański Consulting Group

Raport został opracowany w ramach projektu „Proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Perspektywy rozwoju obszaru technologicznego. Technologie lotnicze i przemysł kosmiczny w województwie śląskim (2019)