Aktualne postępowania

Postępowania prowadzone poza trybem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami).