Praca magisterska przygotowana we współpracy ze Śląskim Centrum Naukowo - Technologicznym Przemysłu Lotniczego

Praca magisterska przygotowana we współpracy ze Śląskim Centrum Naukowo - Technologicznym Przemysłu Lotniczego

Miło nam poinformować, iż we współpracy z naszym Centrum powstają prace dyplomowe przygotowywane przez studentów uczelni technicznych. Jedną z nich jest praca przygotowana przez p. Artura Łach - absolwenta Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej - obecnie naszego pracownika zatrudnionego na stanowisku konstruktora mechanika.

Celem pracy dyplomowej pt. „Analiza zachowania kompozytowej obudowy anteny satelity kosmicznej w typowych warunkach eksploatacyjnych” było opracowanie modeli numerycznych oraz przeprowadzenie analiz numerycznych, niezbędnych przy ocenie zachowania obudowy anteny mikropaskowej, wykonanej z kompozytu o osnowie polimerowej, w warunkach typowych dla jej eksploatacji, tj. w warunkach startu pojazdu kosmicznego i jego przechodzenia przez górne warstwy atmosfery podczas lotu wynoszącego na orbitę. 

Dodatkowo, zamierzeniem autora była nauka wybranego środowiska obliczeniowego, modelowanie w nim struktur kompozytowych oraz sposób oceny uzyskanych wyników z symulacji statycznych i dynamicznych. Rodzaje przeprowadzonych analiz zostały zdeterminowane przez rzeczywiste środowisko eksploatacyjne statków kosmicznych. Tytułowa obudowa anteny została zaprojektowana jako element z kompozytu o osnowie polimerowej, wzmacnianego włóknem węglowym. Dlatego, niezbędnym do właściwego opisu własności sprężystych materiału transwersalnie izotropowego było przeprowadzenie doświadczalnych wytrzymałościowych. Występujące podczas misji kosmicznej obciążenia cykliczne oraz szeroki zakres temperatury stworzyły również potrzebę wykonania badań dynamicznych materiału. W ramach prac przeprowadzono analizę modalną, analizę quasi-statyczną i analizę dynamiczną przejściową. Dokonano oceny własności dynamicznych modelu obudowy oraz występujących w niej naprężeń. Przedstawiono metodę  weryfikacji odpowiedzi dynamicznej konstrukcji na wysokoamplitudowe zjawiska wstrząsowe, stosowaną w przemyśle aerokosmicznym. Zaprezentowane w niniejszej pracy symulacje oraz wyniki stanowiły jedynie cześć procesu kwalifikacyjnego elementu konstrukcyjnego satelity kosmicznej i podlegają weryfikacji w badaniach doświadczalnych na wzbudniku elektrodynamicznym.


Całość prac wykonanych przez autora Pracy Dyplomowej Magisterskiej we współpracy z Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. stanowi dobry początek i wstęp do dalszej działalności naszego zespołu w zakresie prac projektowo-konstrukcyjnych nad elementami osłon poszczególnych podukładów, a nawet całych struktur nośnych orbiterów wykorzystujących zarówno polimerowe kompozyty włókniste jak i stopy lekkie.

« powrót do listy