Rezonansowe badania zmęczeniowe konstrukcji lub ich elementów

         

Laboratorium badań materiałów oferuje badania wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji kompozytowych, w tym Analizę Modalną Konstrukcji (zarówno eksperymentalna jak i eksploatacyjną).
Analiza modalna obejmuje wyznaczanie właściwości dynamicznych obiektów czyli częstotliwości drgań własnych, ich tłumienia oraz postaci.
Wymienione parametry mają kluczowe znaczenie dla prawidłowej eksploatacji konstrukcji. Laboratorium realizuje pomiary wykorzystując system do badan GVT firmy LMS zawierający:

  • wzbudniki drgań:
    • The Modal Shop 400N
    • TIRA 1 kN (częstotliwość do 5400 Hz)
  • analizator LMS SCADAS 64 kanałowy oraz piezoelektryczne czujniki przyśpieszeń (jedno oraz trój osiowe) rejestrujące wyniki pomiarów,
  • młotki modalne (Impulse Force Test hammer T086D20 oraz Impulse Force Test  hammer T086C03) do testów średnich i ciężkich obiektów w niskich i średnich częstotliwościach, pozwalające na wykrywanie rezonansów układu, analizę modalną, wyznaczenie charakterystyk przejściowych czy określenie stanu technicznego badanego obiektu.
    Wyniki analizy modalnej pozwalają na uniknięcie niepożądanych zjawisk dynamicznych (np. rezonansów) poprzez modyfikację konstrukcji, zmianę sztywności, tłumienia lub masy.