Sprawdzenie wytrzymałości oraz określenie sztywności i elastyczności obwodowej rur polietylenowych

Badanie sztywności obwodowej rur polietylenowych o średnicy 3000 mm wg normy PN–EN–ISO 9969:2008 oraz elastyczności obwodowej przy 30% ugięciu, zgodnie z normą PN–EN–ISO - 13968

Sprawdzenie wytrzymałości oraz określenie sztywności i elastyczności obwodowej rur PE.

Badania wykonano na zlecenie SZAGRU Sp. z o.o., Studzienice.