Sprawozdanie z badania potrzeb w kierunku rozwoju technologicznego województwa śląskiego w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych (2019)

Data opracowania dokumentu: 2019 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Wykonawca: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Spółka z o.o.

Sprawozdanie zostało opracowane w ramach projektu „Proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Sprawozdanie z badania potrzeb w kierunku rozwoju technologicznego województwa śląskiego w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych