Technologie związane z awioniką statków powietrznych i kosmicznych (2019)

Data opracowania dokumentu: 2019 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Wykonawca: dr hab. inż. nawig. Andrzej Feelner prof. Pol. Śl. 

Raport został opracowany w ramach projektu „Proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Technologie związane z awioniką statków powietrznych i kosmicznych (2019)