Wytrzymałościowe badania konstrukcji lub ich elementów

 

Zakres prac badawczych laboratorium obejmuje próby statyczne i zmęczeniowe kompletnych konstrukcji lub ich elementów.
System badawczy firmy MTS Systems wyposażony jest w:

  • zestaw siłowników MTS do przeprowadzania badań strukturalnych statycznych (32-240 kN) i dynamicznych (25-100 kN), ze szczególnym uwzględnieniem struktur lotniczych w tym kompletnych samolotów,
  • elektronikę sterującą MTS FlexTest do sterowania wielokanałowymi i wielostanowiskowymi próbami wytrzymałościowymi,
  • oprogramowanie sterujące MTS AeroPro, do przeprowadzania złożonych badań w zakresie struktur lotniczych,
    uniwersalne oprogramowanie MTS MultiPurpose TestWare,
  • 64 kanałowy system tensometryczny.

Podczas wykonywanych prób badane obiekty mogą być monitorowane przy wykorzystaniu metody emisji akustycznej bądź termowizyjnego systemu do badań nieniszczących.
Ze stanowiskiem sprzężona jest również kamera szybka wykonująca do 500 000 klatek na sekundę.