Zamówienia

W niniejszej zakładce można znaleźć wszelkie informacje na temat postępowań prowadzonych przez Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. dotyczących zakupu dostaw i usług związanych z realizacją projektu w ramach Działania 5.3 „Wspieranie Ośrodków Innowacyjności” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

W zakładce "Zamówienia publiczne" znajdują się informacje dotyczące postępowań prowadzonych w trybie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami).
W zakładce "Pozostałe zamówienia" znajdują się informacje dotyczące postępowań prowadzonych poza trybem ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Można tu także znaleźć także informacje o "Postępowaniach zakończonych".