Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia

W niniejszej zakładce można znaleźć informację o prowadzonych postępowaniach dotyczących zakupu dostaw i usług zgodnie z zasadami konkurencyjności określonymi w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego innowacyjny Rozwój oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Śląskim Centrum Naukowo - Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.