Zapytanie ofertowe nr / Order Enquiry ref. no. SCNTPL-Z/6-1-2018

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt.  „Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości” w ramach działania Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.01-00-0031/17-00), zwracamy się z prośbą o przesłanie Państwa oferty. 

With reference to the implementation of the R& D project  "Innovative optical fibers integrated into carbon fiber reinforced polymer structures for high resolution structural health monitoring systems” under Smart Growth Operational Programme 2014-2020 (the cofinancing agreement no. POIR.04.01.01-00-0031/17-00) we kindly ask You to send us Your offer.

Termin składania ofert: 20.12.2018 r.

The deadline for offers submitting: 20.12.2018 

 

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego znajdują się w materiałach do pobrania:

All the details regarding order enquiry are attached below:

Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/6-1-2018/Order Enquiry ref. no. SCNTPL-Z/6-1-2018