Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/1/2-2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, którego ilość i parametry techniczne wyspecyfikowano w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Załącznik nr 1 stanowi równocześnie Formularz ofertowy niezbędny do złożenia oferty.

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem będzie wykorzystywany do realizacji projektu badawczo – rozwojowego pod nazwą.pn. „Opracowanie i wdrożenie lekkich preimpregnatów włóknistych o osnowie polimerowej wraz z prototypową linią technologiczną do ich wytwarzania stosowanych do produkcji  kompozytów o wysokich walorach użytkowych”, który wdrażany jest w ramach Programu sektorowego „INNOTEXTILE” - Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe warunki zamówienia określone zostały w treści Zapytania ofertowego nr SCNTPL-Z/1/2-2017.

Do pobrania:

Treść Zapytania ofertowego nr SCNTPL-Z/1/2-2017

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr SCNTPL-Z/1/2-2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja z dnia 13 kwietnia 2017 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty