Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/2/1-2017

W związku z realizacją projektu badawczo – rozwojowego pn. „Innowacyjne, wielofunkcyjne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych” w ramach Programu badań naukowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa (Umowa nr DOB-1P/02/19/2016) Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę do uchwytu do maszyny wytrzymałościowej Criterion C45 umożliwiający wykonywanie testu oddzierania zgodnie z normą ASTM D1781.

Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego nr SCNTPL-Z/2/1-2017

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja z dnia 27 kwietnia 2017 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty