Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/2/2-2017

Opublikowano: 2017-09-15

W związku z realizacją projektu badawczo – rozwojowego pn. „Innowacyjne, wielofunkcyjne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych” w ramach Programu badań naukowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa (Umowa nr DOB-1P/02/19/2016) zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia pn. "Dostawa oprogramowania CAD/CAE dla Śląskiego Centrum Naukowo - Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o."

Termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2017 roku.

Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego (dalej SIWZ) nr SCNTPL-Z/2/2-2017

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw oprogramowania CAD/CAE

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy na realizację przedmiotu zamówienia

Informacje o wynikach postępowania:

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano: 2017-09-28