Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/2/2-2019

Data publikacji: 2019-07-30

W związku z realizacją projektu pod nazwą:  „Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych” realizowanego w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. "Przyszłościowe technologie dla obronności - Konkurs Młodych Naukowców" - Konkurs nr 1/P/2016 "Młodzi Naukowcy 2016". Wsparcie finansowe projektu jest udzielane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - umowa nr DOB-1P/02/19/2016,  zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą: „Wykonanie badań w tunelu aerodynamicznym modelu autonomicznej platformy latającej”   dla  Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2019 r. o godz. 14:00

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego znajdują się w materiałach do pobrania.

Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/2-2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/2/2-2019 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/2/2-2019 - Wzór oświadczenia o dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/2-2019 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych badań aerodynamicznych w okresie ostatnich 3 lat

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/2-2019 - Wzór oświadczenia dotyczącego braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/2-2019 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/2-2019 - Wzór umowy na realizację przedmiotu zamówienia

W związku z wprowadzonymi zmianami termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 14.08.2019 r. do godziny 14:00

Odpowiedź nr 1 do postępowania nr SCNTPL-Z/2/2-2019

 

Odpowiedzi nr 2 do postępowania nr SCNTPL-Z/2/2-2019

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/2-2019 - Wzór umowy na realizację przedmiotu zamówienia treść  zmieniona

 

Odpowiedzi nr 3 do postępowania nr SCNTPL-Z/2/2-2019

Treść zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/2-2019 treść  zmieniona

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/2/2-2019 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia treść  zmieniona

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/2-2019 - Formularz ofertowy_treść  zmieniona

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/2-2019 - Wzór umowy na realizację przedmiotu zamówienia treść  zmieniona

W związku z wprowadzonymi zmianami termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 19.08.2019 r. do godziny 14:00

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.08.2019 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr SCNTPL-Z/2/2-2019