Zapytanie ofertowe nr SCNTPL-Z/2/4-2019

Data publikacji: 2019-09-25

W związku z realizacją projektu pod nazwą:  „Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych” realizowanego w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. "Przyszłościowe technologie dla obronności - Konkurs Młodych Naukowców" - Konkurs nr 1/P/2016 "Młodzi Naukowcy 2016". Wsparcie finansowe projektu jest udzielane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - umowa nr DOB-1P/02/19/2016,  zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup płyt narzędziowych o określonych parametrach”. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2019 r. o godz. 14:00

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego znajdują się w materiałach do pobrania.

Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego nr  SCNTPL-Z/2/4-2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/2/4-2019 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/2/4-2019 - Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego SCNTPL-Z/2/4-2019 - Formularz ofertowy

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.10.2019 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr SCNTPL-Z/2/4-2019